Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2

Bli Barne- og Ungdomsarbeider med OPK

Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2

Bli Barne- og Ungdomsarbeider med OPK

Utdanning som Barne- og Ungdomsarbeider VG2

Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2 er et videregående kurs. Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.
Etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Har du yrkespraksis fra arbeid med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater. Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider .

Utdanning som Barne- og Ungdomsarbeider VG2

Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2 er et videregående kurs. Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.
Etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Har du yrkespraksis fra arbeid med barn og ungdom, kan du ta fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater. Før du kan gå opp til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev barne- og ungdomsarbeider .

Utdanningen

Utdanning til Barne- og ungdomsarbeider VG2 består av to videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag og VG2 Barne- og Ungdomsarbeider.

Bli barne- og ungdomsarbeider

Du kan bruke så lang tid du vil på utdanningen, det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.

Fagbrev

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med fagbrev barne- og ungdomsarbeider. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis.


Informasjon om utdanningen
Studieform: Nettstudium.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende, alternativt relevant yrkespraksis. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 16 obligatoriske innsendinger
Pris: 14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)
Informasjon om utdanningen
Studieform: Nettstudium.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende, alternativt relevant yrkespraksis. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 16 obligatoriske innsendinger
Pris: 14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Jobbmuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Barne- og ungdomsarbeidere tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Utdanningen Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2

Praktisk informasjon om utdanningen

Kompetanse

Etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Om faget

Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Programfagene skal bidra til vern om miljøet og naturen og til varierte og utfordrende kultur- og kvalitetsopplevelser. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

Opplæringen i programfagene skal gi elever og lærlinger grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge i alderen 0–18 år. Opplæringen skal utvikle evnen til kommunikasjon i møte med barn, unge og foreldre, tilpasset kulturtilhørighet, funksjonsnivå og livssituasjon. Videre skal opplæringen utvikle relasjonsforståelse og evne til å tilrettelegge for brukermedvirkning.

Opplæringen skal rettes mot arbeid i ulike pedagogiske virksomheter og mot områder der barn og unge ferdes i hverdagen, og være i tråd med gjeldende regelverk. Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig, gi helhetlig kompetanse og legge grunnlaget for videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.

Faglig innhold

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg, og yrkesforståelse, inngår i faget.

Praktisk gjennomføring

Dette er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det lurt å ha praksis i barnehage eller SFO. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis. Ta kontakt med oss i OPK for nærmere informasjon om praksiskravet, så hjelper vi deg.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:
BUA3102 Barne- og ungdomsarbeider (teoretisk prøve) 
BUA3001 Barne- og ungdomsarbeider (praktisk prøve) 

Enkeltfag: 
BUA2001 Helsefremmende arbeid 
BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 
BUA2003 Yrkesutøvelse 

Pensum

Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel haugenbok.no eller norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.