Helsearbeiderfag VG2

Ta fagbrevet hos OPK

Helsearbeiderfag VG2

Ta fagbrevet hos OPK

Helsearbeiderfag VG2

Helsearbeiderfag VG2 er et videregående kurs. Helsearbeiderfaget er en sammenslåing av den tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen.
Faget er en påbygging av Helse- og oppvekstfag VG1 og etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i helsearbeiderfaget.

Utdanningen

Utdanning til Helsefagarbeider består av to videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag og VG2 Helsearbeiderfag.

HVORDAN ta helsearbeiderfag

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.

fagbrev

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med fagbrev. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis.

Helsearbeiderfag VG2
Helsearbeiderfag VG2 er et videregående kurs. Helsearbeiderfaget er en sammenslåing av den tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen.
Faget er en påbygging av Helse- og oppvekstfag VG1 og etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i helsearbeiderfaget.

Utdanningen

Utdanning til Helsefagarbeider består av to videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag og VG2 Helsearbeiderfag.

HVORDAN ta helsearbeiderfag

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.

fagbrev

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med fagbrev. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis.


Informasjon om utdanningen Helsearbeiderfag
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende, alternativt relevant yrkespraksis. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 17 obligatoriske innsendinger
Pris:14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)
Informasjon om utdanningen Helsearbeiderfag
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende, alternativt relevant yrkespraksis. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 17 obligatoriske innsendinger
Pris:14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Jobbmuligheter

Helsefagarbeidere jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Mange tar denne utdanningen etter mange år som pleieassistent, for bedre lønn og ansennitet. Har man relevant praksis, kan den telle som opptakskrav og erstatte Helse- og oppvekstfag VG1- Hør med oss angående dette, så hjelper vi deg.

Utdanningen Helsearbeiderfag VG2

Praktisk informasjon om utdanningen

Kompetanse

Etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i helsearbeiderfaget. 

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Faglig innhold

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.

Praktisk gjennomføring

Dette er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det lurt å ha praksis innenfor pleie. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis. Ta kontakt med OPK for nærmere informasjon om praksiskravet.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:
HEA3102 Helsearbeiderfaget (teoretisk prøve) 
HEA3001 Helsearbeiderfaget (praktisk prøve) 

Enkeltfag: 
HEA2001 Helsefremmende arbeid 
HEA2002 Kommunikasjon og samhandling 
HEA2003 Yrkesutøvelse 

Pensum

Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.