Sammensatte studier

Studiet er satt sammen av tre årsenheter:

  • VG1 helse- og oppvekstfag
  • VG2 helseservicefag og
  • VG3 tannhelsesekretær

Kompetanse som tannhelsesekretær

Fullført og bestått opplæring fører frem til yrkeskompetanse. Yrkestittel er tannhelsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie
Opptakskrav:  Fellesfag (allmenne fag), minimum tilsvarende yrkesfag. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også en fordel å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du skal benytte til skolearbeidet.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang 48 obligatoriske innsendinger
Pris 41.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

Innhold

VG1 helse- og oppvekstfag

VG2 helseservicefag

VG3 tannhelsesekretær

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi benytter en læringsplattform som heter Its Learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir en grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på et tannlegekontor som kan gi deg relevant opplæring i de praktiske ferdighetene du trenger i yrket. Spesielt viktig er det å lære tannklinikkens rutiner og programvare. Det er ikke noe krav til et bestemt antall timer du må ha praksis, men jo mer praksis du har – jo lettere blir det for deg å bestå eksamen. Det er viktig at du knytter teorien opp mot praksis på tannklinikken, så start allerede nå med å finne deg en praksisplass. Det kan kanskje være lurt å ha praksis på mer enn ett tannlegekontor – hvis dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å finne deg en relevant praksisplass.

Du vil også få tilgang på din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil kunne svare på spørsmål og som retter innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. tre semester på fulltid og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Vær oppmerksom på at spesielle regler gjelder for gjennomføring og omfang dersom du søker støtte fra Lånekassen. Et nettstudie er svært fleksibelt, du står fritt til å arbeide intensivt med studiet i perioder, for å kunne ta det roligere i andre. Det er du som bestemmer tempoet til enhver tid. Du vil ved studiestart få tilsendt et forslag til gjennomføring fra oss, men denne er det mulig å justere underveis.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg opp i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar for eksamen på vårsemesteret, og 15. september for eksamen på høstsemesteret. Oppmelding til privatisteksamen gjør du på https://privatist.inschool.visma.no/ Sørg for å være ute i god til med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

HSF1006 Helsefremmende arbeid

HSF1007 Kommunikasjon og samhandling

HSF1008 Yrkesliv

HSF1009 Tverrfaglig eksamen

HES2001 Helsefremmende arbeid

HES2002 Kommunikasjon og samhandling

HES2003 Yrkesutøvelse

HES2004 Tverrfaglig eksamen

TAN 3001 Helsefremmende arbeid

TAN 3002 Kommunikasjon og samhandling

TAN 3003 Yrkesutøvelse

TAN 3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Fullstendig bokliste tilsendes ved oppmelding. Læremidlene kan du enkelt bestille på www.haugenbok.no eller www.norli.no

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og liknende.

 

Meld deg på her

Hud- og kroppsterapeut

Programområdet for hud- og kroppsterapi skal gi kompetanse i forebygging av hudproblemer og for pleie og behandling av hud og kropp. Opplæringen skal være med på å utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i pleie av hud og kropp, forebygge skader og behandle hudrelaterte problemer. Det skal også utvikles ferdigheter i medisinsk kroppsmassasje, figurforming og anti-aldringsbehandlinger.

Les mer: Hud- og kroppsterapi-studiet

Helsesekretær

- studiet er satt sammen av tre årsenheter:

  • VG1 helse- og oppvekstfag
  • VG2 helseservicefag og
  • VG3 helsesekretær

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Les mer: Helsesekretær-studiet

Apotekteknikk

- studiet er satt sammen av tre årsenheter:

  • VG1 helse- og oppvekstfag
  • VG2 helseservicefag og
  • VG3 apotekteknikk.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Les mer: Apotektekniker-studiet

 

 

 

Fotterapeut

Programområdet for fotterapi skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen for behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene. Gjennom arbeidet for en sunn fothelse og forebygging av belastningsskader skal fotterapifaget være med på å stimulere til fysisk aktivitet og fremme fothelse.

 

Landsdekkende studietilbud med samlinger og nettstudier

 

STARTER OPP NY GRUPPE I AUGUST 2022.

1. semester : UKENE KOMMER.

 

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester i totalt tre semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

 

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen. Elevene bør bo her den uken samlingen varer. Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Meld deg på her

Studieform: Nettstudie med obligatoriske samlinger.
Opptakskrav: Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: I januar og august for VG2 fotterapi
Omfang: 27 obligatoriske innsendinger for VG2 og VG3
Pris: 37.200,- pr. semester. Totalt kr 111.600,- for hele studieperioden (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV FOTTERAPI STUDIET

Generelt om fotterapiutdanning

Opplæringen skal medvirke til utvikling av faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser og sykdomslære. Videre skal opplæringen medvirke til samhandling mellom ulike yrkesgrupper og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til fotterapi.

Kompetanse som fotterapeut

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

 

 

Innhold i fotterapi - studiet

VG2 fotterapi og ortopediteknikk

Helsefremmende arbeid
Programfaget handler om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Videre handler programfaget om kroppens oppbygning og funksjon og om forebygging og behandling knyttet til aktivitet og funksjonsevne. Helse, miljø og sikkerhet med særlig vekt på smittevern, hygienetiltak, ergonomi og forebygging av yrkes- og miljøskader er en del av faget.

Kommunikasjon og samhandling
Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. I faget inngår ulike strategier for kommunikasjon og konflikthåndtering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Bevisstgjøring av holdninger og vurdering av egne handlinger i etisk perspektiv står sentralt.

Yrkesutøvelse som fotterapeut
Programfaget handler om det som kjennetegner yrkene fotterapeut og ortopeditekniker, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service og tverrfaglig samarbeid er en del av dette. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk. Dokumentasjon og bruk av digitalt utstyr inngår i faget. Grunnleggende materiallære og betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillingen hører også med.

VG3 fotterapi

Helsefremmende arbeid
Programfaget handler om sammenhenger mellom fothelse, kosthold, levevaner og livskvalitet. Faget handler videre om fot-, hud-, negle-, muskel- og skjelettlidelser. Videre inngår vurdering av ganglag og fottøy.

Kommunikasjon og samhandling
Programfaget handler om veiledning, kommunikasjon og samhandling med brukere i ulike livssituasjoner og med ulik bakgrunn. Videre inngår salg, service og markedsundersøkelser. Brukermedvirkning, etisk refleksjon og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse som fotterapeut
Programfaget handler om forebygging og behandling av problemer knyttet til føtter og hud. Tiltak for avlasting av hud og føtter inngår. Videre inngår bruk av tekniske hjelpemidler, produkter og tjenester. Hovedområdet handler videre om regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), taushetsplikt og personvern. Dessuten inngår bedriftsetablering og enkel budsjett- og regnskapsføring.

 

Meld deg på her

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Samlinger på fotterapi - studiet

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen. Elevene må bo her den uken samlingen varer. Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Praksis som fotterapeut

Elevene skal ikke ha praksisplass, men skal praktisere hjemme. Elevene får hjemmeøvelser mellom hver samling som det skal leveres logg på. For å kunne utføre disse øvelsene, vil elevene måtte anskaffe noe utstyr. Oversikt og priser på dette fås ved forespørsel.

Varighet

Studiet gjennomføres over tre semester, hvor både VG2 fotterapi og ortopediteknikk og VG3 fotterapi inngår. Samlingene er obligatoriske, det er ikke anledning til å gjennomføre dette kun som et nettstudie.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/  Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

FOT2001 Helsefremmende arbeid
FOT2002 Kommunikasjon og samhandling
FOT2003 Yrkesutøvelse
FOT2004 Tverrfaglig eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid
FOT3002 Kommunikasjon og samhandling
FOT3003 Yrkesutøvelse
FOT3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

 

Pensumliste tilsendes studentene.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning