Sammensatte studier

Hud- og kroppsterapeut

Programområdet for hud- og kroppsterapi skal gi kompetanse i forebygging av hudproblemer og for pleie og behandling av hud og kropp. Opplæringen skal være med på å utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i pleie av hud og kropp, forebygge skader og behandle hudrelaterte problemer. Det skal også utvikles ferdigheter i medisinsk kroppsmassasje, figurforming og anti-aldringsbehandlinger.

Programområdet for hud- og kroppsterapi skal gi kompetanse i forebygging av hudproblemer og for pleie og behandling av hud og kropp. Opplæringen skal være med på å utvikle praktiske ferdigheter og faglig innsikt i pleie av hud og kropp, forebygge skader og behandle hudrelaterte problemer. Det skal også utvikles ferdigheter i medisinsk kroppsmassasje, figurforming og anti-aldringsbehandlinger.

Meld deg på her

Studieform: 

Nettstudie

Opptakskrav: 

Allmennefag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.

Krav til utstyr: 

Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt utstyr må anskaffes etter hvert.

Finansiering: 

Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler

Oppstart: 

Når det passer deg.

Omfang: 

VG2 16 obligatoriske innsendinger

Pris: 

14.900 for VG2 og kr.29.900 for VG3.  (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV HUD OG KROPPSTERAPI STUDIET

Generelt om hud- og kroppsterapiutdanning

Opplæringen skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt i hudpleie, hudterapi og kroppsterapi som profesjon. Det legges vekt på at utdanningen skal være praktisk og yrkesrettet, slik at elevene blir i stand til å etablere egen praksis etter endt opplæring.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til hud- og kroppsterapi.

Kompetanse som hud- og kroppsterapeut

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er hud- og kroppsterapeut.

Innhold i studiet

VG2 og VG3 hudpleie

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid handler om hvordan arv, miljø og levevaner påvirker hud og kropp, og om betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Huden, hårets og neglenes oppbygning og funksjon er en del av faget. Programfaget omhandler videre hudproblemer, hudsykdommer, personlig hygiene, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Estetikk som helsefremmende tiltak inngår i faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhetsarbeid og ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskader en del av programfaget.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom kunde og terapeut. Det dreier seg om valg av kommunikasjonsformer tilpasset den aktuelle situasjon og omfatter også markedsføring, salg, rådgivning og service. Relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår, i tillegg til konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse handler om ulike former for ansikts- og kroppsbehandling, hårfjerning, håndbehandling, pedikyr, massasje, apparat- og produktlære, fargelære og makeupteknikker. I faget inngår også observasjon, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av behandlingen. Resepsjonsarbeid, kartotekføring, sentrale lover og forskrifter inngår også i programfaget. Salg av varer og tjenester, enkel budsjettering og regnskapsføring er også en del av dette faget.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom studiet.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Praksis som hud- og kroppsterapeut

Elevene må selv ordne seg praksisplass. Man kan undersøke ved hudpleieklinikker eller spa i hjemmeområdet, om det er mulig å være utplassert der. Elevene er selv ansvarlige for å skaffe en eventuell praksisplass.

Varighet

Anbefaler at en ikke bruker mere enn 2 år pr. studiet.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

HUD2001 Helsefremmende arbeid
HUD2002 Kommunikasjon og samhandling
HUD2003 Yrkesutøvelse
HUD2004 Tverrfaglig eksamen
HUD3001 Helsefremmende arbeid
HUD3002 Kommunikasjon og samhandling
HUD3003 Yrkesutøvelse
HUD3004 Tverrfaglig eksamen

 

Pensum

Pensumliste tilsendes studentene.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning