Helsesekretær (VG3)

Helsesekretær (VG3)

Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å gjøre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid innenfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Helsesekretærfaget skal legge grunnlag for å gjøre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid innenfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner.

Meld deg på her

Studieform:  Nettstudie.
Opptakskrav:  Allmennefag, VG1 helse og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig.
Krav til utstyr:  Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering:  Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:  Når det passer deg
Omfang:  15 obligatoriske innsendinger
Pris:  18.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV STUDIET

Generelt om studiet

Opplæringen skal utvikle evnen til å arbeide selvstendig med administrative oppgaver og assistanse-, laboratorie- og skiftestuearbeid. Videre skal opplæringa legge vekt på service, kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnere. Opplæringen skal bidra til at helsesekretæren utvikler kompetanse innenfor kvalitetssikring og dokumentasjon og innen arbeid for helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering i tråd med behovet til pasientene og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen være praksisnær, tverrfaglig og helhetlig. Den skal legge vekt på service, innarbeiding av rutiner og selvstendig arbeid. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt.

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se
www.helsedirektoratet.no

Innhold

Helsefremmende arbeid

Faget handler om sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Vidare handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamenter. Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet.

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesker med ulike behov.

Yrkesutøvelse

Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler. Tilrettelegging for og samarbeid med  andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

YRKESFAGLIG FORDYPNING ( YFF )

I tillegg til yrkesfagene på VG1 og VG2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF.

På VG1 er det 210 timer og på VG2 er det 316 timer.

Disse timene må dokumenteres.

Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF.

YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, øvingsoppgaver og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det helt nødvendig at du har praksis på legekonto eller liknende som har eget labortorie. Dette er spesielt viktig for å lære praktiske rutiner på kontoret og å bruke legekontorets programvare. Det er ikke noe bestemt krav til hvor mye praksis du behøver, men jo mer praksis du klarer å få til, jo bedre er det. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksisplass.

Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. ett semester på full tid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Eksamen

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no. Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:

HSE3001 Helsefremmende arbeid
HSE3002 Kommunikasjon og samhandling
HSE3003 Yrkesutøvelse
HSE3004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Følgende lærebøker benyttes gjennom studiet:

Pensumlitteratur tilsendes studentene.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Benytt www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Meld deg på her

logo OPK Instituttet

Hos oss kan du studere på nettet som fjernstudent. Vår nettbaserte undervisning benytter seg av It's Learning som læringsplattform.

Nettskolen gir deg god tilgang på fagstoff, oppgaver, og kommunikasjon med både medstudenter og forelesere.

Logg inn (krever brukernavn/passord)

Les om It's Learning