APOTEKTEKNIKER

Bli autorisert Apotektekniker med OPK

APOTEKTEKNIKER

Bli autorisert Apotektekniker med OPK

Utdanning som Apotektekniker

En apotektekniker jobber i apotek eller sykehusapotek og hjelper kunder med å finne riktige legemidler og med veiledning i riktig og trygg legemiddelbruk og samarbeider tett med farmasøyten.
Apotekteknikeren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanningen

Utdanning til Apotektekniker består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Helseservicefag og VG3 Apotekteknikk.

HVORDAN BLI APOTEKTEKNIKER

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke tre semester på full tid, og fire til fem semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Utdanning som Apotektekniker

En apotektekniker jobber i apotek eller sykehusapotek og hjelper kunder med å finne riktige legemidler og med veiledning i riktig og trygg legemiddelbruk og samarbeider tett med farmasøyten.
Apotekteknikeren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanningen

Utdanning til Apotektekniker består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Helseservicefag og VG3 Apotekteknikk.

HVORDAN BLI APOTEKTEKNIKER

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke tre semester på full tid, og fire til fem semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.


Informasjon om fagutdanningen Apotektekniker
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Allmennfag og grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 60 obligatoriske innsendinger
Pris: 46.700,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg

Informasjon om fagutdanningen Apotektekniker
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Allmennfag og grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/mail er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 60 obligatoriske innsendinger
Pris: 46.700,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg

Apotekpersonell avlaster spesialsykepleiere

Flere hundre sykepleiertimer ble frigjort da apotekpersonalet klargjorde medisiner for å avlaste spesialsykepleiere ved Stavanger universitetssjukehus.

Dette ble testet ut i et pilotprosjekt i perioden januar til juni i 2019. Prosjektet ble iverksatt for å avlaste spesialsykepleiere ved intensiv- og nyfødtintensivavdelingene, slik at de kunne få mer tid til pasientnære oppgaver.

Les mer om prosjektet i Sykepleien.no

Jobbmuligheter

Storparten av apotekteknikere i Norge jobber i et av landets nesten 800 apotek, både offentlige og private, samt på sykehusapotek. Apotekteknikere er den største arbeidsgruppen som jobber på apoteker i Norge og de har en svært variert arbeidshverdag. Det er også mulig å jobbe innen legemiddelindustrien. 

Som apotektekniker blir du autorisert helsepersonell, med ansvar for å
informere om riktig bruk av legemidler. Denne ordningen administreres av
Helsedirektoratet og er regulert av
Helsepersonelloven.

Utdanning til Apotektekniker

Praktisk informasjon om utdanningen apotektekniker

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er apotektekniker. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Praktisk gjennomføring

Studiumet er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg er det helt nødvendig at du har praksis i apotek. Dette er spesielt viktig for å lære praktiske rutiner på apoteket og å bruke apotekets programvare. Det er ikke noe bestemt krav til hvor mye praksis du behøver, men jo mer praksis du klarer å få til, jo bedre er det. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksisplass, vi kan gi deg gode råd og tips om du har behov for det.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Faginnhold

Helsefremmende arbeid

Faget handler om veiledning av kunder om forebygging og behandling av plager og sykdommer.  Legemiddelkunnskap og informasjon om riktig legemiddelbruk står sentralt. I faget inngår også tekniske hjelpemidler, sykepleieartikler, naturlegemidler, naturmidler, andre apotekvarer og førstehjelp. 

Kommunikasjon og samhandling

Faget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt står kommunikasjonsteknikker, service og samhandling med kunder og samarbeidspartnere. Videre dekker faget etisk refleksjon og konflikthåndtering. 

Yrkesliv

Faget handler om legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer.  Håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk inngår også.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:

HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv
HSF1009 Tverrfaglig eksamen
HES2005 Helse og sykdom
HES2006 Kommunikasjon og samhandling
HES2007 Yrkesliv
HES2008 Tverrfaglig eksamen
APO3005 Helseveiledning i apotek
APO3006 Kommunikasjon og samhandling
APO3007 Yrkesliv i apotekteknikkfaget
APO3008 Tverrfaglig eksamen


Pensum


Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

apotektekniker

Ta utdanningen hos OPK

Veien videre begynner her