Fotterapi

Bli autorisert Fotterapeut med OPK

Utdanning som Fotterapeut

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.
Programområdet for fotterapi skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innenfor behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene.
Gjennom arbeidet for en sunn fothelse og forebygging av belastningsskader skal fotterapifaget være med på å stimulere til fysisk aktivitet og fremme fothelse.
Nettstudium med obligatoriske samlinger på vår egen elevklinikk.

Fotterapi utdanning

Utdanning som Fotterapeut

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.
Programområdet for fotterapi skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innenfor behandling og forebygging av problemer knyttet til føttene.
Gjennom arbeidet for en sunn fothelse og forebygging av belastningsskader skal fotterapifaget være med på å stimulere til fysisk aktivitet og fremme fothelse.
Nettstudium med obligatoriske samlinger på vår egen elevklinikk.

Fotterapi utdanning

Utdanningen

Utdanning til Fotterapeut består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Fotterapi og ortopediteknikk og VG3 Fotterapi.

HVORDAN BLI fotterapeut

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

OPK STARTER OPP NY GRUPPE I JANUAR 2025
MELD DEG PÅ INNEN UKE 1
UKER FOR SAMLINGER KOMMER SENERE

Informasjon om fagutdanningen Fotterapi
Studieform:Nettstudium med obligatoriske samlinger.
Opptakskrav:Allmennfag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr:Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert.
Finansiering:Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:I januar og august for VG2 fotterapi
Omfang:27 obligatoriske innsendinger for VG2 og VG3
Pris:39.900,- pr. semester. Totalt kr 119.700,- for hele studieperioden (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Informasjon om fagutdanningen Fotterapi
Studieform:Nettstudium med obligatoriske samlinger.
Opptakskrav:Allmennfag, VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr:Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Enkelt fotterapiutstyr må anskaffes etter hvert.
Finansiering:Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart:I januar og august for VG2 fotterapi
Omfang:27 obligatoriske innsendinger for VG2 og VG3
Pris:39.900,- pr. semester. Totalt kr 119.700,- for hele studieperioden (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Jobbe som fotterapeut

Fotterapeuter kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett, i skobutikker og i bedriftshelsetjenesten. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende .

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko er en av fotterapeuts viktigste arbeidsfelt. En fotterapibehandling gir også pleie til føttene og økt velvære.

Som fotterapeut blir du autorisert helsepersonell, med ansvar for å
informere om riktig bruk av legemidler. Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut.

Denne ordningen administreres av
Helsedirektoratet og er regulert av
helsepersonelloven.

Utdanning til Fotterapeut

Praktisk informasjon om utdanningen fotterapeut

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse med yrkestittelen fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se www.helsedirektoratet.no

Studieløpet

Studiumet gjennomføres over tre semester, hvor både VG2 fotterapi og ortopediteknikk og VG3 fotterapi inngår. Samlingene er obligatoriske, det er ikke anledning til å gjennomføre dette kun som et nettstudie.


Praksis som Fotterapeut

Elevene behøver ikke praksisplass, men skal trene praksisøvelser hjemme. Elevene får hjemmeøvelser mellom samlingene. For å kunne utføre disse øvelsene, vil elevene måtte anskaffe noe utstyr. Oversikt og priser på dette fås ved oppstart av studiet.

Praktisk gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres online på nett med 5 obligatoriske samlinger per semester. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Sammen med pensumbøkene gir dette deg en grundig veiledning og god hjelp gjennom hele studiumet.

Bildeslide fra en av våre samlinger

SAMLINGER

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger per semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen.  Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

SAMLINGER

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger per semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. OPK har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Samlingene foregår i Krokstadelva, like ved Drammen. Se kart her. Vi har hybelleilighet som elevene kan leie for en svært gunstig pris, og det finnes flere andre overnattingstilbud i distriktet. Hybelleiligheten ligger i gangavstand fra skolen. De andre overnattingstilbudene er litt lenger unna skolen, ca. 10-15 minutter med bil.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Bildeslide fra en av våre samlinger


VG2 fotterapi og ortopediteknikk

Helse, funksjon og bevegelse
Innsikt i sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Videre handler programfaget om kroppens oppbygning og funksjon og om forebygging og behandling knyttet til aktivitet og funksjonsevne. Helse, miljø og sikkerhet med særlig vekt på smittevern, hygienetiltak, ergonomi og forebygging av yrkes- og miljøskader er en del av faget.

Kommunikasjon og samhandling
Fokus på kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. I faget inngår ulike strategier for kommunikasjon og konflikthåndtering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Bevisstgjøring av holdninger og vurdering av egne handlinger i etisk perspektiv står sentralt.

Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
Vi lærer om det som kjennetegner yrkene fotterapeut og ortopeditekniker, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service og tverrfaglig samarbeid er en del av dette. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk. Dokumentasjon og bruk av digitalt utstyr inngår i faget. Grunnleggende materiallære og betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillingen hører også med.


VG3 fotterapi

Helse, funksjon og bevegelse
Lær om sammenhenger mellom fothelse, kosthold, levevaner og livskvalitet. Faget handler videre om fot-, hud-, negle-, muskel- og skjelettlidelser. Videre inngår vurdering av ganglag og fottøy.

Kommunikasjon og samhandling
Fokus på veiledning, kommunikasjon og samhandling med brukere i ulike livssituasjoner og med ulik bakgrunn. Videre inngår salg, service og markedsundersøkelser. Brukermedvirkning, etisk refleksjon og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesliv som fotterapeut
Lær mer om forebygging og behandling av problemer knyttet til føtter og hud. Tiltak for avlasting av hud og føtter inngår. Videre inngår bruk av tekniske hjelpemidler, produkter og tjenester. Hovedområdet handler videre om regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), taushetsplikt og personvern. Dessuten inngår bedriftsetablering og enkel budsjett- og regnskapsføring.


Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:

FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse
FOT2006 Kommunikasjon og samhandling
FOT2007 Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk
FOT2008 Tverrfaglig eksamen


FOT3005 Helse, funksjon og bevegelse
FOT3006 Kommunikasjon og samhandling
FOT3007 Yrkesliv
FOT3008 Tverrfaglig eksamen


Pensum


Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel haugenbok.no eller norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.

Hvordan komme seg hit

OPK-instituttet ligger i Krokstadelva ved Mjøndalen, ca 1 time med bil eller tog fra Oslo, eller buss som tar ca 1 1/2 time.

Ta toget eller bussen til Mjøndalen stasjon og gå i ti minutter til oss.

Nede på denne siden kan du finne kart og legge inn veibeskrivelse om du ønsker det.