tannhelsesekretær VG3

Bli autorisert Tannhelsesekretær med OPK

Utdanning som Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i behandlinger, og har hovedansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken, samt administrativt arbeid og kundemottak.
Tannhelsesekretæren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanning som Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i behandlinger, og har hovedansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken, samt administrativt arbeid og kundemottak.
Tannhelsesekretæren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanningen

Utdanning til Tannhelsesekretær består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Helseservicefag og VG3 Tannhelsesekretær.

HVORDAN BLI tannhelsesekretær

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen tannhelsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.


Informasjon om fagutdanningen Tannhelsesekretær
Studieform: Nettstudium.
Opptakskrav: Fellesfag (allmennfag), VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også en fordel å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du skal benytte til skolearbeidet.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 20 obligatoriske innsendinger
Pris: 18.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Informasjon om fagutdanningen Tannhelsesekretær
Studieform: Nettstudium.
Opptakskrav: Fellesfag (allmennfag), VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 helseservicefag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også en fordel å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du skal benytte til skolearbeidet.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 20 obligatoriske innsendinger
Pris: 18.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Jobbmuligheter

Tannhelsesekretærer kan jobbe i offentlig og privat tannhelsetjeneste, eller ved de odontologiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Man kan også jobbe ved spesialistklinikker, med eksempelvis kjevekirurgi eller kjeveortopedi. Tannhelsesekretærer kan også jobbe i Forsvaret.

Som Tannhelsesekretær blir du autorisert helsepersonell, med ansvar for å
informere om riktig bruk av legemidler. Denne ordningen administreres av
Helsedirektoratet og er regulert av
Helsepersonelloven.

Utdanning til Tannhelsesekretær

Praktisk informasjon om utdanningen tannhelsesekretær

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er tannhelsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se helsedirektoratet.no

Yrkesfaglig fordypning

I tillegg til yrkesfagene på VG1 og VG2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. På VG1 er det 210 timer og på VG2 er det 316 timer. Disse timene må dokumenteres. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er tannhelsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se helsedirektoratet.no

Yrkesfaglig fordypning

I tillegg til yrkesfagene på VG1 og VG2 må privatister som ønsker å få utstedt vitnemål etter endt utdanning, få godkjent YFF. På VG1 er det 210 timer og på VG2 er det 316 timer. Disse timene må dokumenteres. Relevant arbeidserfaring eller relevante eksamener kan godkjennes som YFF. YFF godkjennes av fylket du tilhører.

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Praktisk gjennomføring

Studiumet er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

Det er også helt nødvendig at du har praksis på et tannlegekontor som kan gi deg relevant opplæring i de praktiske ferdighetene du trenger i yrket. Spesielt viktig er det å lære tannklinikkens rutiner og programvare. Det er ikke noe krav til et bestemt antall timer du må ha praksis, men jo mer praksis du har – jo lettere blir det for deg å bestå eksamen. Det er viktig at du knytter teorien opp mot praksis på tannklinikken, så start allerede nå med å finne deg en praksisplass. Det kan kanskje være lurt å ha praksis på mer enn ett tannlegekontor – hvis dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å finne deg en relevant praksisplass.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:

HSF1006 Helsefremmende arbeid

HSF1007 Kommunikasjon og samhandling

HSF1008 Yrkesliv

HSF1009 Tverrfaglig eksamen

HES2001 Helsefremmende arbeid

HES2002 Kommunikasjon og samhandling

HES2003 Yrkesutøvelse

HES2004 Tverrfaglig eksamen

TAN 3005 Smittevern, tannanatomi og fysiologi

TAN 3006 Kommunikasjon og samhandling

TAN 3007 Yrkesliv

TAN 3008 Tverrfaglig eksamen

Pensum


Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel haugenbok.no eller norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.