helseservicefag VG2

Ta Helseservicefag VG2 med OPK

helseservicefag VG2

Ta Helseservicefag VG2 med OPK

Utdanning i Helseservicefag VG2

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs.

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøvere som kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Utdanning i Helseservicefag VG2

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs.

Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøvere som kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Utdanningen

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs som bygger på VG1 Helse- og Oppvekstfag, og legger grunnlaget for videre utdanning til Apotektekniker, Tannhelsesekretær og Helsesekretær.

HVORDAN tar jeg helseservicefag VG2

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.


Informasjon om Helseservicefag VG2
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 13 obligatoriske innsendinger
Pris: 14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2 780,- pr. mnd.
Deltid: 1 390,- pr. mnd.

Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr. Fakturagebyr på kr. 50,-.

Informasjon om Helseservicefag VG2
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 13 obligatoriske innsendinger
Pris: 14.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2 780,- pr. mnd.
Deltid: 1 390,- pr. mnd.

Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr. Fakturagebyr på kr. 50,-.

Utdanningen Helseservicefag VG2

Praktisk informasjon om utdanningen

Kompetanse

Fullført Helseservicefag VG2 gir studiekompetanse for opptak til:

VG3 Apotektekniker

VG3 Helsesekretær

VG3 Tannhelsesekretær


Om faget

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Man skal blant annet lære å utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr.

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss.

Jobb- og studiemuligheter

Etter fullført Helseservicefag VG2, kan man søke opptak til flere utdanninger med yrkeskompetanse, yrkestittel og autorisasjon
som Apotektekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær og Portør.
Det er også muligheter for studiekompetanse etter Helseservicefag VG2.

 


Faglig innhold

Helsefremmende arbeid

Faget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helsen. Immunforsvaret, fordøyelsessystemet og hva kostholdet har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse, hører med. Programfaget omfatter også helse, miljø og trygghet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen. Videre dreier det seg om observasjon av pasienter og kunder i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøvelse

Vi ser på hva som er felles for yrkene innenfor helseservicefaget, og de krav som blir stilt til god yrkesutøvelse. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører med til programfaget. Det omfatter også relevant regelverk for helsepersonell.


Praktisk gjennomføring

Dette er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

HES2001 Helsefremmende arbeid
HES2002 Kommunikasjon og samhandling
HES2003 Yrkesutøvelse 
HES2004 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.