helseservicefag VG2

Ta Helseservicefag VG2 med OPK

helseservicefag VG2

Ta Helseservicefag VG2 med OPK

Utdanning i Helseservicefag VG2

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs.

Faget Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøvere som kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Utdanning i Helseservicefag VG2

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs.

Faget Helseservicefag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene.

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøvere som kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Utdanningen

Helseservicefag VG2 er et videregående kurs som bygger på VG1 Helse- og Oppvekstfag, og legger grunnlaget for videre utdanning til Apotektekniker, Tannhelsesekretær og Helsesekretær.

HVORDAN tar jeg helseservicefag VG2

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.


Informasjon om Helseservicefag VG2
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Pris: 14.900,- ( lærebøker og eksamenavgift kommer i tillegg )

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2 780,- pr. mnd.
Deltid: 1 390,- pr. mnd.

Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr. Fakturagebyr på kr. 50,-.

Informasjon om Helseservicefag VG2
Studieform: Nettstudium online.
Opptakskrav: VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig.
Krav til utstyr: Du trenger en PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Pris: 14.900,- ( lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg )

Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!

Heltid: 2 780,- pr. mnd.
Deltid: 1 390,- pr. mnd.

Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr. Fakturagebyr på kr. 50,-.

Utdanningen Helseservicefag VG2

Praktisk informasjon om utdanningen

Kompetanse

Fullført Helseservicefag VG2 gir studiekompetanse for opptak til:

VG3 Apotektekniker

VG3 Helsesekretær

VG3 Tannhelsesekretær


Om faget

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Man skal blant annet lære å utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr.

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss.

Jobb- og studiemuligheter

Etter fullført Helseservicefag VG2, kan man søke opptak til flere utdanninger med yrkeskompetanse, yrkestittel og autorisasjon
som Apotektekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær og Portør.
Det er også muligheter for studiekompetanse etter Helseservicefag VG2.

 


Faglig innhold

Helse og sykdom

Kompetansemål som eleven skal kunne:

 • beskrive og drøfte sammenhenger mellom helse, livsstil, fysisk aktivitet og kosthold
 • gjøre rede for fordøyelsesystemet og immunforsvaret og gi eksempel på psykiske og fysiske faktorer som kan påvirke de
 • gjøre rede for hvordan smittsomme sykdommer, epidemier og pandemier oppstår og hvordan de kan forebygges
 • gjøre rede for de mest kjente barnesykdommene
 • beskrive symptom ved infeksjoner, forgiftninger og allergiske reaksjoner og gi eksempel på behandlingstiltak
 • beskrive smertetilstander knyttet til akutte og kroniske sykdommer
 • gjøre rede for det normale svangerskapet
 • observere allmenntilstanden til pasienter og vurdere tiltak
 • forklare hva legemiddel er, og beskrive hvor viktig riktig legemiddelbruk og dosering er
 • gjøre rede for bruksområde, bivirkninger og forgiftinger ved bruk av de vanligste reseptfrie legemidlene
 • forklare hvorfor det er viktig å følge den behandlingen som blir foreskrevet

Kommunikasjon og samhandling

Kompetansemål som eleven skal kunne:

 • kommunisere og samhandle profesjonelt med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • bruke grunnleggende medisinske ord og uttrykk
 • bruke ulike strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering i yrkesutøvelsen
 • informere om ulike helsetjenester og forvaltningsnivå i helsevesenet
 • informere brukere og pasienter om de vanligste sykdommene og plagene
 • redegjøre for informasjons- og veiledningsrollen overfor pasienter og pårørende
 • drøfte kjennetegn på god service og utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling
 • reflektere over egen atferd og vise relasjonsferdigheter i møte med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • redegjøre for individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen, og veilede om hva som fremmer psykisk og fysisk helse

Yrkesliv

Kompetansemål som eleven skal kunne:

 • utføre administrative oppgaver som er felles for helseservicefagene og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr
 • beregne kostnader og håndtere betaling og oppgjør for pasientbehandling
 • utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet
 • utføre praktisk smittevern og reflektere over hvor viktig det er for den enkelte og for samfunnet
 • utføre psykisk og fysisk førstehjelp og holde ved like førstehjelpsutstyr
 • bruke digitale ressurser til informasjon, rettledning og instruksjon og dokumentere eget arbeid
 • bruke offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og pasientrettigheter
 • redegjøre for det sentrale regelverket for helsepersonell og reflektere over eget ansvar og etiske dilemma
 • redegjøre for hva taushetsplikt og personvern innebærer i helse- og serviceyrkene
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i yrkesutøvelsen
 • forklare og vise sammenhenger mellom ergonomi og helse
 • redegjøre for prinsipper for universell utforming og diskutere hvordan lokale og service kan påvirke velværet til folk

Praktisk gjennomføring

Dette er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

HES2005 Helse og sykdom

HES2006 Kommunikasjon og samhandling

HES2007 Yrkesliv

HES2008 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.