helsesekretær

Bli autorisert Helsesekretær med OPK

helsesekretær

Bli autorisert Helsesekretær med OPK

Utdanning som Helsesekretær

Helsesekretæren er den som tar i mot pasienter, yter service, gir råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner. Helsesekretæren utfører også administrativt arbeid, laboratoriearbeid og kundemottak.
Helsesekretæren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanningen

Utdanning til Helsesekretær består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Helseservicefag og VG3 Helsesekretær.

HVORDAN BLI helsesekretær

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.

Utdanning som Helsesekretær

Helsesekretæren er den som tar i mot pasienter, yter service, gir råd og veiledning til mennesker i ulike livssituasjoner. Helsesekretæren utfører også administrativt arbeid, laboratoriearbeid og kundemottak.
Helsesekretæren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, selv om evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Man må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Utdanningen

Utdanning til Helsesekretær består av tre videregående årsenheter: VG1 Helse- og Oppvekstfag, VG2 Helseservicefag og VG3 Helsesekretær.

HVORDAN BLI helsesekretær

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid.

AUTORISASJON

Fullført og bestått opplæring fører fram til full yrkeskompetanse med yrkestittelen helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål.


Informasjon om fagutdanningen Helsesekretær
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Allmennfag. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang47 obligatoriske innsendinger
Pris44.700,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Informasjon om fagutdanningen Helsesekretær
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Allmennfag. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang47 obligatoriske innsendinger
Pris44.700,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)

Jobbmuligheter

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet. Helsesekretærer kan også jobbe i Forsvaret.

Som Helsesekretær blir du autorisert helsepersonell, med ansvar for å
informere om riktig bruk av legemidler. Denne ordningen administreres av
Helsedirektoratet og er regulert av
Helsepersonelloven.

Utdanning til Helsesekretær

Praktisk informasjon om utdanningen helsesekretær

Kompetanse

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er helsesekretær. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål, se helsedirektoratet.no

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke tre semester på fulltid, og fire til fem semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Faginnhold

Helse og Sykdom

Vi lærer mer om sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamenter. Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet.

Kommunikasjon og samhandling

Lær mer om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesker med ulike behov.

Yrkesliv

Fokus på profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler. Tilrettelegging for og samarbeid med  andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll er også sentrale emner.

Praktisk gjennomføring

Studiumet er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

Det er også helt nødvendig at du har praksis på et legekontor som kan gi deg relevant opplæring i de praktiske ferdighetene du trenger i yrket. Spesielt viktig er det å lære legeklinikkens rutiner og programvare. Det er ikke noe krav til et bestemt antall timer du må ha praksis, men jo mer praksis du har – jo lettere blir det for deg å bestå eksamen. Det er viktig at du knytter teorien opp mot praksis på legeklinikken, så start allerede nå med å finne deg en praksisplass. Det kan kanskje være lurt å ha praksis på mer enn ett legekontor – hvis dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å finne deg en relevant praksisplass.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:

HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv
HSF1009 Tverrfaglig eksamen
HES2005 Helse og sykdom
HES2006 Kommunikasjon og samhandling
HES2007 Yrkesliv 
HES2008 Tverrfaglig eksamen
HSE3005 Helse og sykdom
HSE3006 Kommunikasjon og samhandling
HSE3007 Yrkesliv
HSE3008 Tverrfaglig eksamen

Pensum


Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel haugenbok.no eller norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.