Helse- og oppvekstfag VG1

Skaff deg basis for videre utdanning hos OPK

Helse- og oppvekstfag VG1

Skaff deg basis for videre utdanning hos OPK

Helse- og Oppvekstfag VG1

VG1 helse- og oppvekstfag er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv.
Kjernen i faget helse og livsstil, handler om å fremme fysisk og psykisk helse. Det innebærer å vite hvordan man som yrkesutøver kan bidra til å fremme en aktiv og sunn livsstil. I dette inngår verdien av et sunt kosthold og fysisk aktivitet og av å forebygge livsstilssykdommer og hindre smitte.

VG1 helse- og oppvekstfag er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv.

Kjernen i faget helse og livsstil, handler om å fremme fysisk og psykisk helse. Det innebærer å vite hvordan man som yrkesutøver kan bidra til å fremme en aktiv og sunn livsstil. I dette inngår verdien av et sunt kosthold og fysisk aktivitet og av å forebygge livsstilssykdommer og hindre smitte.

Utdanningen

Utdanningen består av en videregående årsenhet: VG1 Helse- og Oppvekstfag, som legger grunnlaget for videre studier innen VG2 Helseservicefag ,
VG2 Helsearbeiderfag og
VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

HVORDAN studerer jeg

Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ett semester på full tid, og to semester på deltid.


DIGITALE RESSURSER

Læremateriellet finnes nå også som smartbøker – dette er en digital versjon av bøkene med innebygget lydbok – man kan ta notater, markere tekst, lage bokmerker og søke etter innhold. Ta kontakt med OPK for å få tilgang.

Informasjon om Helse- og Oppvekstfag VG1
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Ingen spesielle. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 18 obligatoriske innsendinger
Pris: 10.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)
Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!
Heltid: 2180,- pr. mnd.
Deltid: 1090,- pr. mnd.
Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr.
Fakturagebyr på kr. 50,-.
Informasjon om Helse- og Oppvekstfag VG1
Studieform: Nettstudium
Opptakskrav: Ingen spesielle. Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og nett/e-post er nødvendig
Krav til utstyr: Du trenger PC og nett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig.
Finansiering: Stipend og/eller lån fra Lånekassen, kontant, avbetaling eller annen betaler
Oppstart: Hele året – Når det passer deg
Omfang: 18 obligatoriske innsendinger
Pris: 10.900,- (lærebøker og eksamensavgift kommer i tillegg)
Betal i avdrag uten tillegg i kursprisen!
Heltid: 2180,- pr. mnd.
Deltid: 1090,- pr. mnd.
Heltid = 5 mndr, deltid = 10 mndr.
Fakturagebyr på kr. 50,-.

Utdanningen Helse- og Oppvekstfag VG1

Praktisk informasjon om utdanningen

Om faget

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksisnær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Kompetanse

Etter gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag, kan du søke opptak på følgende studier: 

VG2 Helseservicefag
VG2 Helsearbeiderfag
VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Studieløpet

Du kan bruke så lang tid du vil på studiumet, det er vanlig å bruke ett semester på fulltid, og to semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv etter som det passer deg. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre – det er du som bestemmer tempoet på din utdanning hos oss

Praktisk gjennomføring

VG1 Helse- og oppvekstfag er et rent nettstudium basert på bruk av PC og gjennomføres online via nett. Vi bruker en læringsplattform som heter It’s learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

Egen personlig veileder vil være tilgjengelig for deg gjennom hele studiumet, og vil være en ressurskilde for deg, svare deg på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Faginnhold

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst- , helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesliv

Programfaget yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst- , helse- og sosialtjenestene er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Hva med eksamen?

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no/ .

Sørg for å være ute i god tid med oppmelding til eksamen, ikke vent til den aller siste dagen.

Følgende fagkoder gjelder for utdanningen:

HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv  
HSF1009 Tverrfaglig eksamen

Pensum

Pensumliste tilsendes etter påmelding.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker.

Forbehold

OPK tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende.